360isee inside virtual tours | Nya förutsättningar för virtuell shopping och upplevelser
3345
post-template-default,single,single-post,postid-3345,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.3,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

Nya förutsättningar för virtuell shopping och upplevelser

Nya förutsättningar för 360 virtuell shopping och upplevelser

På kort tid så vi på kollektiv nivå tvingats omvärdera hur vi ser på socialt umgänge, och hur vi förhåller oss till allt ifrån shoppingturer till semesterupplevelser. Samtidigt har en ny virtuell marknad vuxit fram som faktiskt kan kompensera för den förlust många nu upplever. 360 virtuella fototurer förändrar våra liv snabbare än vi någonsin trodde.

För många av oss gick begreppet pandemi från att vara något historiskt till att bli en vardaglig realitet. Och detta är såklart ett direkt resultat av COVID-19-situationen. Många har på kort tid behövt lägga om hela sina liv, med följd att vardagliga saker såsom shopping, mathandling eller helt vanligt umgänge kommit att kantas av problem. Men hur har det egentligen förändrat vår vardag?

Förändrade levnadsmönster och social distans

Uppenbart är att många överraskades över hur stor del av våra liv som faktiskt bestod av socialt umgänge. Endera för att man kanske tog det för givet, eller för att man aldrig riktigt reflekterade över hur stor del av vår tid som spenderas med andra människor. Men samtidigt var det grupper som inte chockerades i lika stor utsträckning. Särskilt bland de som redan börjat tillämpa den digitala tidens möjligheter gällande upplevelser och handling. Bland kunder har det blivit ett uppskattat inslag som många upplever ligger väldigt nära en traditionell besöksupplevelse.

Att handla på distans är numera något som de flesta av åtminstone har övervägt. Mycket på grund av att det på bred front har introduceras som ett sätt att vidhålla social distans samtidigt som man får möjligheten att handla som vanligt. Men att inte kunna närvara på plats ger förstås en annan känsla, och det är inte alla som anser att distanshandel riktigt kan ersätta att besöka butiker. Därför har en del trendsättande butiker redan nu börjat implementera virtuell shopping via 360-kamerateknik, panoramafoto och annat som gör det möjligt att närvara på distans. Fast hur fungerar det egentligen? Och kan det ersätta vanliga besök?

HOME      SV-Home       OM OSS       TJÄNSTER      NYHETER         KONTAKT-Email

Ökad efterfrågan på 360-turer och virtuell shopping

I takt med att social distansering etableras som något vi kommer att få dras med under en längre tid, så börjar många verksamheter att överväga att implementera lösningar för virtuell shopping och 360-upplevelser. Vad som kännetecknar det hela är att man i hemmets trygga vrå kan närvara i en virtuell variant av butiken. Detta gör att man kan få en mer påtaglig känsla för utbudet och vad som särskiljer just en viss butik från en annan.

Bland butiker och företag har denna sorts upplevelser även kommit att bli något utav en kvalitetsstämpel. Och många använder det i ett konkurrensmässigt hänseende då det signalerar att man bjuder sina kunder på mervärde, samt att man är redo att tillämpa moderna lösningar redan innan det är uppenbart att behovet finns.

Huruvida det helt och hållet kommer att kunna ersätta fysisk närvaro är däremot något som endast tiden kan utvisa. Uppenbart är att virtuella och tekniska lösningar är på god väg att bli en viktig del i hur vi hanterar samhällsstörningar. Och det är definitivt ett smart alternativ under perioder då normalläget är på paus. 

Virtuella Rundturer

No Comments

Post a Comment